Basis sportmedisch onderzoek

Intensievere en langere trainingen gedurende meerdere jaren kunnen aanleiding geven tot specifieke klachten en aandoeningen. Het sportmedisch onderzoek tracht deze risicofactoren te identificeren. Het onderzoek omvat volgende delen:

  • een grondige bevraging van een aantal persoonlijke en familiale risicofactoren
  • een lichamelijk onderzoek met specifieke aandachtspunten
  • een rustelektrocardiogram
  • een specifiek functioneel orthopedisch onderzoek om de 4 jaar
  • aanvullende onderzoeken indien uit voorgaande onderdelen bepaalde risicofactoren zouden blijken
  • sommige sportfederaties vragen specifieke (extra) onderzoeken om bepaalde aandoeningen op te sporen die voor die sport belangrijk kunnen zijn

De noodzaak tot het uitvoeren van een preventief sportmedisch onderzoek wordt bepaald door de huidige graad van fysieke activiteit, door de (intensiteit van de) gekozen sport en door de aan- of afwezigheid van een aantal persoonlijke of familiale risicofactoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend keuringsarts en duurt een 30 à 40 minuten.

De consultatie start met het overlopen van een uitgebreide vragenlijst betreffende de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis. Deze vragenlijst is online beschikbaar en kan best reeds op voorhand ingevuld worden (www.sportkeuring.be). Nadien volgt er een klinisch onderzoek waarbij o.a. hart, bloedvaten, longen, gewrichten en spiergroepen worden beoordeeld. Een elektrocardiogram in rust wordt steeds uitgevoerd. Een longfunctiemeting (spirometrie) kan indien nuttig aan het onderzoek worden gekoppeld.

Na het consult zal onmiddellijk een medisch attest worden afgeleverd wanneer er geen afwijkingen worden vastgesteld.