Maximale inspanning op de fiets

Door middel van een maximale inspanningstest op de ergometer wordt je huidige conditie bepaald. Aan de hand van de bekomen waarden kan de keuringsarts jouw trainingszones afbakenen en medisch trainingsadvies verlenen zodat je doelgericht kan trainen.

Wie?

Competitiesporters, wielrenners, triatleten, recreatieve sportbeoefenaars die gericht hun conditie willen verbeteren.

Waarom?

 • Om te trainen in een correct afgebakende trainingszone met een aangepaste hartslag
 • Om overtraining te voorkomen
 • Om kwetsuren zoveel mogelijk te vermijden

Wat wordt er gemeten?

 • De zuurstofconcentratie bij het inademen
 • De koolstofdioxideconcentratie tijdens het uitademen
 • Lactaat (energieleverancier aan skeletspieren tijdens zware inspanningen)
 • Jouw hartslag aan de hand van een elektrocardiogram
 • Het respiratoir quotiënt
 • Jouw bloeddruk
 • De workload (belasting)
 • Het adem-minuutvolume
 • Jouw ademfrequentie

Verloop?

Idealiter plant U de dagen voor de inspanningstest geen zware trainingen en voorziet U een rustperiode van 2 uur na de laatste maaltijd. Intake waarbij de sportieve en medische voorgeschiedenis wordt bevraagd en bespreken persoonlijke doelen op korte en middellange termijn. De inspanningstest gebeurt met de ergospirometer CPX Masterscreen (Jaeger). Na de test is er gelegenheid tot douchen en worden de testresultaten besproken.

Kosten?

De kosten van een sportmedische keuring worden niet vergoed door het RIZIV, aangezien het om preventieve geneeskunde gaat. Vaak aarzelen mensen om een sportmedische keuring te laten uitvoeren omwille van de kostprijs. Maar we investeren wel in het beste sportmateriaal omdat we gezond sporten belangrijk vinden. Ook preventieve keuringen moeten in dezelfde context bekeken worden zodat iedereen onbezorgd en voluit kan genieten van een gezonde sportbeoefening.