• Home
  • Sportmedisch centrum

Sportmedisch Centrum

Sporten is gezond! Nochtans houdt sporten ook risico's in. Ondanks het gegeven dat het een redelijk beperkt risico betreft, is het inschatten van het gevaar van het fenomeen plotse dood tijdens sportbeoefening een primordiale opdracht van het sportmedisch keuringsonderzoek. Door het uitvoeren van dergelijke keuring kan het risico op plotse dood verminderd worden, doch geen enkel deskundig onderzoek kan dit voor 100% uitsluiten.

Tijdens de standaardkeuring wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen, inclusief een grondige bevraging van cardiovasculaire risicofactoren. De keuring wordt aangevuld met een rustelektrocardiogram door een erkende keuringsarts voor de registratie van de elektrische activiteit van de hartspier..

Benieuwd of U best een sportmedische keuring ondergaat?
Doe de test op www.sportkeuring.be

De onderzoeken gebeuren uitsluitend op afspraak bij Dr. Karolien Meersman of Dr. Paul Meersman.

Basis sportmedisch onderzoek

Uitgebreid sportmedisch onderzoek

Maximale inspanningstest op de fiets


Tabel sportmedisch centrum